Cocquyt

cartouche
call service

Het advocatenkantoor richt zich voornamelijk tot particulieren maar verleent ook juridische ondersteuning aan kleine ondernemingen en zelfstandigen. Het kantoor is voornamelijk gespecialiseerd in het oplossen van geschillen in de familierechtelijke sfeer, gaande van dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter tot echtscheidingen, opvordering of aanpassing van onderhoudsgelden alsmede problemen in verband met het bezoekrecht voor kinderen en minderjarigen. Da…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *