Advox

cartouche
call service

Advox advocaten is een team van specialisten. We werken met clusters per domein. Dankzij deze structuur zal u steeds begeleid worden door de juiste advocaat. Bovendien zorgt dagelijks intern overleg ervoor dat alle aanwezige expertise ten dienste staat van uw dossier.  

We werken professioneel en proactief, hanteren duidelijke tarieven en staan in voor persoonlijk contact. Waar nodig en in samenspraak met u doen we beroep op andere experten (psychologen, geneesheren, bouwexperten, verkeersdeskundigen, …). Zo overstijgt onze aanpak het strikt juridische. We zoeken naar een integrale oplossing van uw probleem.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *