DBGV

Het kantoor DBGV, groepeert een team van gespecialiseerde advocaten van zowel de Nederlandse als de Franse Orde van Advocaten te Brussel waarvan de praktijk hoofdzakelijk gericht is op burgerlijke aansprakelijkheid en vastgoed in al zijn facetten. Het kantoor beschikt eveneens over een erkende expertise in alternatieve geschillenbeslechting